Inglasade balkonger

Inglasade balkonger

Förläng utelivet på balkongen med vårt funktionella och stilrena väderskydd. Samtliga räcken i Alnovas sortiment kan kompletteras med en inglasning. Utförandet på inglasningen beror på räckestypen. Vid heltäckande täckning, så som glas, faradskiva eller sinus-/trapetsplåt, väljs inglasningsluckor. Luckor går från överliggare eller handledare på räcket upp till ovanliggande balkongplatta eller balkongtak. Vid ej heltäckande täckning, så som perforerad plåt, pinnar, väljs inglasningsdörrar. Dörrarna går från balkongplatta upp till ovanliggande balkongplatta eller balkongtak.

Inglasningen ger en optimal öppningsgrad samt är lätt att rengöra. Inglasningen går även att ställa i vädringsläge. Systemet är dränerat för att leda bort eventuellt inkommande vatten vid hårda regnväder.

Print Friendly, PDF & Email