Service & Garantier

Till privatkunder ger vi 2 års garanti. Alla övriga villkor sker i enighet med konsumentköplagen. Om garantitiden har passerat eller om skadan beror på handhavandefel eller yttre påverkan kommer en kostnad för åtgärd att debiteras. Kostnader så som tid för åtgärd, resor, material och transporter ska godkännas av kund innan ärendet påbörjas.
Tid och datum för åtgärd bestäms ihop med kunden.

Våra underhållsinstruktioner hittar du under dokument

Övriga serviceärenden
Vänligen fyll i vårt serviceformulär för övriga serviceärenden.