Retro

Retro ger dig möjligheten att uppleva dåtid i nutid, med ett koncept som tar tillvara på de gamla fasaderna och smälter väl in i miljön. Retro är ett räcke med sinus- eller TRP-profilerad aluminiumplåt, där man med lite färg på täckningen enkelt kan skapa färgglada fasader. Retro är med andra ord ett bra val om du vill bevara äldre byggnaders befintliga utseende, men lämpar sig även väl för ny- eller ombyggnation.

Retro används ofta i samband med renoveringar för att bevara den befintliga stilen påen fastighet. Som täckning används stuccerad sinuskorrugerad aluminiumplåt 9-38 eller trapetskorrugerad aluminiumplåt 12-126 i valfri standardkulör. Du kan välja att låta plåten täcka kanten på balkongplattan, och även besluta om hur högt upp täckningen ska gå mot handledaren, dock gäller max plåthöjd 1100 mm.

Print Friendly, PDF & Email

Utföranden

  • Se vårt produktblad nedan