Novaline VH (våningshöga dörrar)

Vårt våningshöga inglasningssystem som monteras innanför befintligt räcke. Lämpar sig även på uteplatser och andra ställen där det saknas räcke. Välj mellan Clear, som är utan vertikala aluminiumprofiler, eller Robust som har stabila vertikala profiler mellan varje dörr.

Förläng säsongen och ge lägenheten ett extra rum med Novaline balkonginglasning. Materialet och konstruktionen av Novaline bidrar till att minska både ljudnivån och energiförbrukningen – gynnsamt för plånboken såväl som välmåendet och miljön. Novaline är även utrustat med Alnovas smarta viksystem vilket gör det enkelt att välja allt från helstängt till panoramaöppet.

Vår produktserie Novaline VH (våningshöga dörrar) används till räcken med genomsiktlig täckning som spjälor, perforerad plåt eller på markplan. Dörrarna skjuts åt partiets sida och viks sedan inåt balkongen för att parkeras i öppet läge. Detta ger en optimal öppningsgrad som även underlättar rengöring. *Dränering, vädringsläge och ventilation ingår. Novaline VH finns som ovan nämns i två varianter;

”Clear” som levereras utan vertikala profiler.

”Robust” som levereras med stabila vertikala aluminiumprofiler. Om dörrarna används på markplan är de ej avsedda som entrédörrar då undre spårskena bildar en tröskel på 150mm. För detta har Alnova en särskild dörr.

*Observera att inglasningen är ett väderskydd och kan inte jämföras med ett isolerat uterum. Vi kan därför aldrig garantera hundraprocentig täthet. Kontakta oss för mer information.

Print Friendly, PDF & Email

Utföranden

  • Se vårt produktblad nedan