Frågor & Svar

För Bostadsrättsföreningar

 

Jag bor i bostadsrätt och vill skaffa inglasning till min balkong! Hur går jag vidare?
– Kolla först med bostadsrättsföreningens styrelse – kanske är det fler i huset som har samma idé, kanske har man redan diskuterat frågan? Det finns av naturliga skäl ofta kostnadsfördelar med att beställa flera samtidigt. Du kan alltid skriva en motion till föreningens årsstämma, det är den som bestämmer i sista hand. Eftersom det är föreningen som äger och har ansvar för fasaden och de eventuella balkongerna krävs att 2/3 av medlemmarna är för att bygga. Oftast bildar man en särskild balkonggrupp som får i uppgift att driva projektet.

Måste alla i föreningen gå med på projektet för att det ska gå igenom?
– En ensam medlem har normalt svårt att stoppa ett balkongprojekt, även om det har hänt. Men eftersom nybyggda balkonger påverkar många i huset är det viktigt få med så många som möjligt. Det finns lagar som syftar till att skydda alla ”som berörs”. Sen ska man också få tillstånd från kommunen för att bygga och avtal ska skrivas.

Hur lång tid tar det från idé till färdig inglasning?
– Om alla är med på idén och tycker att huset blir snyggare och bättre – då kan man klara alla steg under ett år. Men har man några som protesterar – medlemmar, hyresgäster, grannar eller kanske Byggnadsnämnden – då kan det dra ut på tiden. 

Är det svårt att få tillstånd att få bygga?
– Nej, men ibland kan det ta lång tid att få bygglovet från Byggnadsnämnden. Det är därför bra att vara ute i god tid. Det byggs massor av nya balkonger, men det är många steg som måste tas, både inom föreningen och kommunens Byggnadsnämnd/Stadsbyggnadskontor. Inom föreningen handlar det om att fördela kostnader, både i anslutning till bygget och för framtida underhåll. Kommunen ska kontrollera att allt stämmer med detaljplanerna så att husets arkitektur inte förstörs och att man inte skapar problem med insyn från grannar – eller så att det till exempel inte blir för mörkt i lägenheterna närmast marken.

Vad kostar det att glasa in just min balkong?
– Alnova behöver grundläggande uppgifter för att kunna lämna ett budgetpris. För att snabbt få en prisindikation för vad det skulle kosta att glasa in just din balkong, gör följande. Mät upp din balkong så att du har antal meter räcke. Ta en överblick på din balkong för att se om det är något som skulle kunna ”störa” inglasningen, t. ex utstickande plåtar från fasad. Notera hur fönstren ligger i förhållande till vart inglasningen kommer att hamna. En bild säger mycket, ta bilder på framförallt skarv mellan räcke och fasad och på hur det befintliga räcket ser ut. Ta gärna bilder utifrån sett också, så att vi kan se vilka förutsättningar som finns och vilka lösningar som krävs. Balkonginglasningar görs efter specifika mått då ingen balkong är den andra lik, höjder och längder varierar alltid.

Kan jag nyttja ROT-avdrag vid inglasning av min balkong?
– Nej, dessvärre inte i en bostadsrätt. Som bostadsrättsinnehavare äger du inte balkongen, eftersom fasaden och således även balkongplattan ägs av föreningen. Därav kan man som privatkund oftast inte göra ROT-avdrag på sin inglasning. Undantaget är om du har en ägarlägenhet.

Vem ansvarar för underhållet av balkongerna?
– Balkonger och eventuella takaltaner, liksom fasader och tak, ansvarar föreningen för. Även om de som får nya balkonger oftast finansierar bygget själva – det brukar kallas kapitaltillskott till föreningen – så är det föreningen som måste betala när det till exempel är dags att måla om räcken eller gjuta nya betongplattor. För att dessa kostnader inte ska drabba dem som inte har balkonger tar föreningen ut en extra avgift för balkonginnehavarna (här måste man kolla att föreningens stadgar tillåter detta). Vill några också glasa in sina balkonger kräver det – utöver bygglov – också att man skriver särskilda avtal om att innehavaren plockar bort glasväggarna då till exempel husets fasad ska målas om.

Är det en investering som jag får tillbaka?
– Den dag lägenheten ska säljas brukar man få tillbaka pengarna med råge. Men det beror naturligtvis på marknaden, lägenhetens geografiska placering och hur det ser ut i omgivningarna. Så några löften kan inte ges. Men visst är det en av anledningarna till att fler och fler väljer att glasa in sin balkong. Många kunder rapporterar om en ungefärlig avkastning på 4 gånger pengarna vid försäljning.

Balkonginglasningar för BRF
Första steget är att förankra intresset av balkonginglasning i styrelsen. Styrelsen ska godkänna att den enskilde får glasa in sin balkong.
Styrelsen kan söka ett gemensamt bygglov som innefattar samtliga boende. Enskilt bygglov söks då man som ensam individ väljer att glasa in sin balkong.
I väntan på att bygglov ska godkännas/ beviljas, ta fram alla intressenter med kontaktuppgifter. Skaffa fram relevant och uppdaterat ritningsunderlag, k-ritningar, planritningar och fasadritningar. Alnova har en utställningshall med modeller på stora delar av vårt urval. Som BRF är det därför en god idé att boka in ett platsbesök där man kan se och känna på sin framtida balkonginglasning.
Överlämna ritningar med intressenter till Alnova för att få fram ett budgetpris. Överväg pris och tacka därefter JA till inglasning. Inmätning sker med ett platsbesök av Alnovas projektledare där höjd och längdmått garanteras. Efter inmätning så läggs alla mått in i CAD för att skapa ritningsunderlag. Material beställs och produktionen startar. Intressenterna kontaktas för tidsbokning för montage av balkonginglasning. Först när montaget är klart skickas en faktura ut. Avtal gäller enligt konsumentköplagen.

För hyresrätt
När man bor i hyresrätt så måste beställningen komma från hyresvärden då fakturan går till ägaren av lägenheten. Vissa bolag har balkonginglasning som en standardhöjande åtgärd där en hyresökning tillfaller den boende efter att inglasningen har installerats.

Inför inmätning & montage
Det finns två moment då Alnova kommer behöva tillträde till balkongen som ska glasas in. Det första är när Alnovas projektledare gör en inmätning av respektive balkong. Det andra är när våra montörer kommer och ska installera inglasningen. Inför båda dessa moment är det viktigt att ytorna på balkongen är rena och undanstädade, så att det inte hindrar oss i vårt arbete. Det är även för de boendes skull, så att till exempel balkongens dekor eller möbler inte skadas av misstag.