För kunder

Varmt välkomna till Alnova

Alnova Balkongsystem startade sin verksamhet för över 40 år sedan. Sedan dess har utvecklingen varit stark och Alnova har erhållit en framträdande position på den svenska marknaden. Vi tillverkar och marknadsför egenutvecklade balkonginglasningar, räcken, skärmar och tak. Tillverkning, kontor och en komplett utställningshall finns på vårt huvudkontor i Orrekulla industriområde i Göteborg.

Varför Alnova?

Vi är med från början till slut
För att garantera ett så bra slutresultat som möjligt är Alnova delaktiga i byggprocessen från början till slut. Det betyder att vi hjälper dig som kund genom hela byggprocessen, från de första trevande frågorna fram till utförd slutbesiktning. Det finns flera fördelar med detta arbetssätt. Kunden får en tydlig leverantör som aktivt bistår med stöd, tips och råd genom hela processen. Vi har full kontroll över samtliga moment och kan därför lämna generösa garantier på de system som levereras. Som helhetsleverantör kan vi även erbjuda olika former av finansieringslösningar.

Råd & stöd från idé till genomfört projekt
Vi utför runt 800 projekt varje år och arbetar ihop med flera av landets största byggbolag. Vi har drygt 70 % återkommande kunder och bär på en god kunskap och erfarenhetsbank. Tack vare att vi har egen tillverkning och egna montörer hålls byggtiden nere. På grund av att flera av våra produkter går att montera utan ställning kan även kostnaderna hållas nere.

Made in Gothenburg - since 1979!
Vi har levererat räcken & inglasningar i över 40 år och är en pålitlig samarbetspartner med lång erfarenhet och stor branschvana. Vi är på så vis ett säkert kort att jobba med och kan alltid garantera en hög kvalitet och expertis. Många år i branschen är en enorm fördel vilket tenderar att visa sig oavsett vilken sorts projekt det gäller. Kvalitet och flexibilitet samt en stor kunskap i huset har alltid varit Alnovas största dygder. Det gör att vi kan erbjuda anpassade och helhetsorienterade lösningar som blir svåra att uppnå utan dessa egenskaper. 

Vi har egen produktion dörr i dörr med den övriga verksamheten i Göteborg. Att ha sin tillverkning lokalt inom Sveriges gränser förkortar led- och leveranstider för er som kund! Lång erfarenhet och hög kvalitet i kombination med starka ägare gör oss till en trygg och stabil samarbetspartner. Fördelarna är många med att välja en etablerad aktör.

Medlemmar i Balkongföreningen
Vi är sedan länge medlemmar i Balkongföreningen, som är en erkänd kvalitetsstämpel inom byggbranschen. Den försäkrar att vi följer samtliga riktlinjer från Boverkets byggregler och övriga krav från myndigheter. Detta är en trygghet vi alltid vill kunna erbjuda våra kunder.

Personlig kontakt
När du beställer av oss tilldelas du en projektledare som kan garantera alla ovanstående kvalitéer som Alnova står för. Detta blir din kontaktperson under projektets gång och kommer göra sitt yttersta för att bistå med stöd, tips och råd, samt ge svar på de frågor som kan dyka upp under resans gång.

Inför inmätning & montage
Det finns två moment då Alnova kommer behöva tillträde till balkongen. Det första är när Alnovas projektledare gör en inmätning av respektive balkong. Det andra är när våra montörer kommer och ska installera era produkter. Inför båda dessa moment är det viktigt att ytorna på balkongen är rena och undanstädade, så att det inte hindrar oss i vårt arbete.

Vill du veta mer om våra balkongsystem eller få en offert?