SundaHus, Byggvarubedömningen & Svanen

Alnova jobbar mycket med kvalitet & miljö. Därför innehar vi en rad olika märkningar och kvalitetsstämplar. Förutom att vi sedan länge är medlemmar i Balkongföreningen och uppfyller alla krav och riktlinjer därifrån, eftersträvar vi ständigt att bli ännu bättre. Samtliga av nedanstående kvalitetsstämplar jobbar vi med för att kunna erbjuda våra kunder de absolut bästa, mest slitstarka och miljömässigt hållbara produkterna.

  • Vi är godkända och rekommenderade av SundaHus i nivå A/B beroende på produkt.
  • Vi är även godkända av Byggvarubedömningen i högsta nivå, "rekommenderade".
  • Vi är samtidigt med i miljömärkningen Svanens husportal.

SundaHus vill öka kunskapen om och göra företag medvetna om sina materialval, och verkar för att fasa ut farliga ämnen från hela byggcykeln. Läs mer om SundaHus här

Byggvarubedömningen bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Läs mer om Byggvarubedömningen här

Svanenmärkningen finns för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. Du hittar idag Svanen på fler än tiotusen varor och tjänster. Läs mer om Svanens husportal här